Atrakcije

Botanički vrt OŠ Ostrog

Nedugo nakon preseljenja O.Š. u Kaštel Lukšiću u novu zgradu 1976. godine, učenici i nastavnici započeli su s uređenjem potpuno zapuštenog prostornog okoliša.

Oko školske zgrade, na površini od 4 hektara raste više od 1400 biljnih sorti koje potječu sa svih strana svijeta i pretežno su iz mediteranskog suptropskog podneblja.

Najveći dio zauzima perivoj – arboretum, građen u pejzažnom stilu engleskog perivoja.

Južni vrt je zbog svoje veličine i povoljne mikro-klime najbogatiji dio školskog botaničkog vrta. Tu se nalaze skupine autohtonog i egzotičnog drveća, grmlja, trajnica i cvjetnica, npr. stabla kamforovca, eukaliptusa, avokada, akacija, sekvoja, libanonskog i himalajskog cedra, jasmina, bugenvile, itd.

Pažnju posjetitelja pobuđuje i skupina aromatičnog i ljekovitog bilja, kamenjara sa sukulentama, te polje s biljkama vlažnih staništa.

U sjevernom vrtu se nalazi "mali park" izgrađen u francuskom stilu, strogo simetričnih linija sa niskom živicom od šimšira i bogatom kolekcijom oleandara. Na tom je prostoru izgrađena kamena pozornica za kulturno umjetnička događanja.

Sastavni dio vrta čini maslinik koji sa svojih 170 stabala i 45 sorti domaćih i stranih maslina predstavlja najveći kolekcionarski nasad hrvatskog priobalja.