Kaštela

Kaštel Stari

Koriolan Cipiko trogirský šlechtic,spisovatel, humanista, vojevůdce ve válce na Lepantu dal vystavět na mořském útesu v Kaštelu Starém hrad v r. 1476.Hrad byl spoj pevnosti a paláce, oddělen od pevniny příkopem a s pevninou spojen  padacím mostem (brvnom). Odtud také pochází název pro území před hrady – Brce (brvce). Po požáru v r. 1493 byl obnoven v renesančním stylu s nádvořím s arkádami a jižním balkonem ozdobeným  rodinným erbem. Kolem paláce vystavěli svá obydlí obyvatelé vesnice Radun. V r. 1507 kolem vesnice vystavěli opevnění a i do dnešní doby se zachovaly obvody vesnice s ulicemi,které se protínají pod pravým úhlem stejně jako na nákresu osady z r. 1704.  Uvnitř vesnice je kostelík sv. Josipa ze 17.století, kterou vystavěl Celije Čipiko.

Farní kostel sv. Ivana Krstitelja, postaven mimo opevněnou vesnici je vysvěcen  v r. 1641 a obnoven v r. 1714. Interiér je zdoben pěti mramorovými oltáři a pěti oltářními obrazy. Zde se uchovává zázračná ikona ze 16.století –  Gospa od Milosti /Panenka Marie od Milosti, tělo sv. Felicija, ochránce vesnice.

Na západní straně od kostela je palác  rodiny Celio Cega vystavěn v 16.století a o něco dále směrem na západ, v moři vyčnívají základy hradu Andreis.

Zvláštnost nového farního kostela spočívá v délce trvání jeho výstavby, která trvala od r.1871 – r.1970. 

O existenci vesnice Radun na svazích  pohoří Kozjak svědčí starý chorvatský kostel sv. Jurja od Raduna z 10./11. století. To je jediný původní dochovaný kostel. Jednolodní prostor je z venku zdoben mělkými výklenky, zevnitř vějíři. Venkovní zed pravoúhlé apsidy je rozdělena výklenky. Archeologické výzkumy prováděné  na okolních hrobech jsou důkazem kontinuity pohřbívání od 9. – 15. století. Staré chorvatské šperky a předměty nalezené v hrobech jsou uloženy v Muzeu města Kaštela.

Z Kaštelu Starého do sedla Malačka (480) vede označená horská stezka. V sedle jsou horské chaty Malačka a Split, které jsou zároven i počátečními body horských stezek ke Kozjaku a Kaštelanské zágoře.To je zároven i nejpřístupnější vyhlídka s velkolepým pohledem na Kaštelanské Velo i Malo pole, záliv, Split, Marjan, Trogir a středodalmatské ostrovy.

Na nedalekém vrcholu je ve směru západu vystavěna kaplička s křížem na památku všech Kaštelanů, kteří položili svůj život ve válce za vlast.