Kaštela

Kaštel Gomilica

V r. 1078 daroval král Zvonimír Benediktinskému klášteru ze Splitu pozemek v Kaštelanském poli, na kterém ve 12. století vystavěli kostel sv. Kuzmy a Damjana. Kostel je vystavěn v románském stylu na základech dřívějšího pohřebiště a starochorvatského kostela (zbytky starých chorvatských sarkofágů). Nachází se v blízkosti římské ville rusticae  a jsou v ní dochovány moci sv. Panny Marie, sv. Kuzmy a Damjana i uherského krále sv. Stjepana. Před kostelem roste přibližně 700 let starý dub medunac a legenda říká, že pod ním odpočíval král Zvonimír. 

Benediktinky skončily v r. 1545 výstavbu Kaštilica na mořském hřebenu jménem Gomilica. Vstup do hradu i dnes chrání vysoká věž do které se vcházelo přes dřevěný padací most.  Do pevnosti se nastěhovalo i několik rodin ze zničené osady Kozice, zatímco ostatní si vystavěli obydlí na pobřeží v bezprostřední blízkosti pevnosti.

Starý farní kostel z 18.století je znám vyřezávanými barokními dveřmi. V polovině 18.st. se v Kaštel Kambelovci narodil Fulgencije Bakotiƈ, truhlář a kněz. Znám je výrobou krucifixů, z nichž jeden je ve farním kostele, dva jsou v poljudském klášteře, jeden je v Muzeu Města Kaštela a několik je i v italských klášterech.

V Kaštel Gomilici je též Marina Kaštela/přístav. Bohatá je i nabídka soukromého ubytování.