Kaštela

Kaštel Štafilić

Pevnost (kaštel) s nádvořím, dnes známou coby kaštel Rotondo dal vystavět trogirský šlechtic Stjepan Štafileo na mořském útesu v r. 1508.

Obytná část kaštelu – hradu byla na jižní straně, kde je i brána pro výjezd lodí z hradu. Zajímavé je, že si za své příjmení a rodinný erb vzali hrozen – řecky staphile. Kolem sídla je vybudována osada obdélníkového půdorysu obklopená příkopem. Z vesnice vedla  Sela brána přes padací most. Prostor se nazývá Brce. Pouze v Kaštel Štafiliƈi a v Kašteli Novém jsou Brce na okraji vesnice, zatímco v ostatních jsou podél samotného hradu. Podél obranných zdí je postaven hrad rodiny Ferra, dnes ve vlastnictví rodiny Pera.

V západní části Kaštel Štafiliƈe je věž Nehaj, kterou začali stavět Ljudevit a Ivan Lodi v r. 1548. Věž byla postavena do horního parapetu okna v prvním patře. Výstavba skončila smrtí bratrů Lodi a protože neměli mužské potomky, dcery a zetové nepokračovali v její výstavbě. I přesto, že je věž Nehaj nedokončená, upoutává pozornost malířů, básníků i turistů. Někdy za přílivu vypadá jakoby plovila mořem.

První kostel byl v Kaštel Štafiliƈi postaven v r. 1566 a do dnešní barokní podoby na něm byly provedeny mnohé změny. V kostele je zázračná ikona ze 16.století, tradiční kaštelanské zlaté šperky, jakož i sochy sv. Bláže a sv. Lucie, díla Marina Studina.

Kamenitou cestou mezi  Treƈanicí a Oporem ve směru Prosike se přichází k lovecké chatě Tikvenjak v lovišti, o které se stará Lovecký spolek Donja Kaštela.

Překrásné pláže, hotely Resnik a Adria, kemp i soukromé ubytování garantují příjemný pobyt každému turistovi, který je v Kaštel Štafiliƈi.