Značky

Kaštelanský Crljenak

Kaštelanský Crljenak je starý, téměř zapomenutý druh vinné révy, který je v poslední době stále zajímavější jak pro domácí tak i zahraniční vinařskou veřejnost. Bylo ustanoveno, že Kaštelanský Crljenak a americká odrůda Zinfandel mají identický genetický profil, tudíž jde o stejný druh vína, což usnadnilo vyřešit tajemství jeho původu.

Tento druh révy pod jménem Zinfandel byl v počátku 20.let 19.století z říšské státní školky ve Vídni (ve které rostly mnohé druhy tehdejší monarchie) převezen do USA,  konkrétně na Long Island. Brzy se stala velmi cennou odrůdou na severovýchodě země  a v chladnějších krajích se pěstovala ve skleníkách. Po třiceti letech je přenesena do Kalifornie, kde se velmi rychle rozšířila a to hlavně v období Zlaté horečky. V 80. letech 19.století sa stala nejrozšířenější odrůdou v Americe.

Popularita Zinfandelu, zejména v Americe trvá dodnes. Tvoří více než 23% celkové plochy vinic a pěstuje jej více než 200 vinařů. V USA je ceněn jako druh, ze kterého se získávají silná, bohatá a intenzivně zbarvená vína. Ve srovnání s jinými červenými odrůdami jeho víno je měkké a lehce pitné, s výraznou  odrůdovou vůní, která se pohybuje  ve škále od diskretních květinových až po silné ovocné vůně. Kvalita i charakter vína závisí na kterém je území pěstováno, stáří  sazenic i použité technologii. Známé je i růžové víno této odrůdy, tzv. White Zinfandel, který  dlouhou dobu patřil mezi nejpopulárnější americká vína. Rok od roku vzrůstal počet jeho obdivovatelů a tak bylo v r. 1991 založeno sdružení výrobců a milovníků Zinfandelu (Zinfandel Advocates Producers – ZAP), jehož cílem byla propagace této odrůdy i samotného vína, a podpora odborného a vědeckého zkoumání této odrůdy.

Mnohé výzkumy této odrůdy zkoumaly její původ, který vzhledem k tomu, že nebyl znám byl o to zajímavější od samého začátku. I když bylo známo, že byla jako jiné ušlechtilé vinné odrůdy (Vitis vinifra L) dovezena z Evropy, vzhledem k tomu jakou má pozici v americké kultuře a historii, byla považována dokonce i za americkou odrůdu i víno (America’s vine and wine). První objevy o původu se datují rokem 1967. V tomto roce prof. Austin Goheen na univerzitě v Davisu, Kalifornii ( University of California, Davis) ochutnával v Itálii různé druhy vína a všiml si druhu nazvaném Primitivo, který byl velmi podobný Zinfandelu. Srovnávacími výzkumy se ustanovilo, že by skutečně  Zinfandel a Primitivo mohly patřit ke stejné odrůdě. Konečné potvrzení této teorie dala prof. Carole Meredith z Univerzity v Davisu, která pomocí tzv. DNA  fingerprintingu dokázala jejich genetickou identitu. Nicméně tím,že se Primitivo pěstuje v Itálii poměrně krátkou dobu, kratší než Zinfandel  v Americe  a máli se věřit některým dokladům, že Primitivo bylo přivezeno do italského kraje Puglia z východního pobřeží Jadranu, otázka jeho původu zůstává stále otevřená. Tímto se chorvatské pobřeží stalo zajímavé  coby možná země původu této  odrůdy. Díky morfologické podobnosti s Primitivem a Zinfandelem před dvaceti lety  i Plavac mali je uváděn  jako možný třetí synonymum stejné odrůdy a postupem doby tento předpoklad zaměstnával stále více lidí stejného názoru. Prof . Meredith pro další rozvoj svého výzkumu původu Zinfandelu s pomocí některých amerických výrobců vína (mezi nimi i Miljenko Grgiƈ známý americký vinař chorvatského původu) a spolupracovníků Zěmedělské fakulty v Záhřebu (Ivan Pejiƈ, Edi Maletiƈ, Jasminka Karoglan Kontiƈ i Nikola Miroševiƈ) procestovala Dalmácii a na různých místech shromáždila více než 150 druhů.  Výsledky ukázaly, že jsou Zinfandel a Plavac dvě rozdílné odrůdy ale geneticky velmi blízké. Tudíž, že je Zinfandel jeden z „rodičů“ Plavca malého. Povzbuzeni tímto objevem chorvatští vědci Maletiƈ a Pejiƈ pokračovali ve výzkumu během kterého objevili i druhého „rodiče“ Plavca malého – Dobričiƈ, stará odrůda z ostrova Šolta. Tím se území výzkumu súžilo na ostrovy Šoltu, Brač, poloostrov Čiovo a středodalmatské pobřeží. Mezi mnohými shromážděnými odrůdami se objevil i  Kaštelanský Crljenak, který byl odebrán na doporučení dipl. Ing. Ante Vuletina z vinice Ivice Raduniƈa v Kašteli Novém. Analýza dokázala identický genetický profil kaštelanského Crljenka a Zinfandelu což s konečnou platností vyřešilo tajemství původu  nejpopulárnějšího druhu v Americe.  Dodatečným důkazem chorvatského původu této odrůdy je i objev o blízkém příbuzenství mnohých jiných původních chorvatských  odrůd a Zinfandelu / Primitiva / Kaštelanského Crljenka.