Kaštela

Kaštel Novi

Trogirský šlechtic Pavao Antun Čipiko si dal v r. 1512 postavit hrad ve tvaru čtyřúhelníkové věže kolem které později vznikla osada obehnaná z východní, severní  a západní strany obrannou zdí a z jižní strany mořem. Na severní straně u vchodu do vesnice, v místě pohyblivého mostu vzniklo Brce kde je v r. 1775 postaven bratrský dům s hodinami.

Farní kostel sv. Petra od Klobučca  je postaven na základech kostela ze 13.století.

V Kaštelu Novém se narodil i akademický sochař Martin Studin ( 1895 – 1960). Byl žákem Ivana Meštroviƈe a socha sv. Roka, kterou vytvořil zdobí kostelík sv. Roka ze 16.století. Je autorem  i památníku  „Vjesnik slobode“ /„Hlasatel svobody“   (jezdec), který dělí Kaštel Starý od Kaštelu Nového, zatímco ostatní jeho díla jsou uložena v galerii Studin a v současnosti nejsou dostupná veřejnosti.

V polích nad Kaštelem Novým se od nepaměti pěstuje vinná réva, kterou na začátku 19. století napadla a zničila phylloxera. Poté jsou vinohrady obnoveny a zasázené jsou i nové druhy vinné révy. Starých druhů jako je např. kaštelanský Crljenak ve světě a obzvláště v Kalifornii známý jako Zinfandel zůstalo velmi málo. Země původu této americké révy je Kaštel Novi, kde stále ještě několik trsů roste ve vinici pana Raduniƈe. Zasazeno je i několik nových druhů révy a vinná réva Crljenka je i v Biblické zahradě.

Didiƈi z vesnice Špiljana postavili a založili v r. 1189 jako benefitu kostel  Gospe od Špiljana  neboli Stomorije v Kaštelanském poli a tím získali právo výběru pastora, který se financoval z příjmů benefitů. Do zdi kostelní apsidy je vestavěn fragment raně křestanského reliefu, který zobrazuje  dva delfína a kříž.

Kostel je obklopen stoletými stromy, ve dvoře je pramen vody, což vytvořilo ideální podmínky k vytvoření Biblické zahrady,která byla vytvořena na počest první návštěvy papeže Ivana Pavla II. v Chorvatsku. Již dnes v ní rostou mnohé rostliny a budou vysázeny i další, které uvádí Bible.

Biblická zahrada je upravena na základě ideového řešení Dobrile Kraljiƈ a  architekta Ede Šegviƈa.

Kaštel Novi nabízí možnost ubytování v soukromí.