Akce

KOMENTOVANÉ PROCHÁZKY  

 

Turistické sdružení města Kaštela pořádá tři kostýmované komentované procházky (storytelling) na různých lokacích města Kaštela.   

Tyto tři itineráře se konají během léta (červenec a srpen) vždy v pondělí, středu a pátek. Každý program se ohlašuje na sociálních sítích (Facebook) s možností přihlášky na program. Tyto procházky se pořádají zdarma, ale počet účastníků je omezený.  

KAŠTELSKÉ HRADY A POVĚSTI – Kaštel Lukšić   

Komentující průvodkyně: Nataša Birčić 

Rezervace:  natasa_cuk@yahoo.com   +385 98 286 926     

Náš příběh se odehrává v 17. st. v Kaštelech, kde splitská a trogirská šlechta staví kastely u moře již od 15. st. Byla to doba vlády Benátské republiky a útoky Turků hrozily zpoza hory Kozjak. Hrady sloužily jako letní sídla šlechty a současně poskytovaly svými hradbami ochranu venkovanům, obdělávajícím jejich půdu.  

V Kaštel Lukčići na hradě Vitturi žila dívka Dobrila se svými rodiči, a na hradě Rušinić mládenec Miljenko s otcem. Dvojice mladých se zamilovala, ale pro spory jejich rodičů byla jejich láska zakázána.  

Kostýmovaná procházka začíná u kastelu Vitturi příběhem vyprávěným postavou Dobriliny služebné Antici, která má na sobě tehdejší pracovní oděv, pokračuje ke starému farnímu kostelu Nanebevzetí Panny Marie, kde byli Miljenko a Dobrila oddáni. Spolu s milostným příběhem se popisuje i tehdejší způsob života. Dále se jde ke kastelu Rušinić a kostelíku svatého Jana Křtitele, kde byla dvojice pochována a kde procházka končí. Jde o tragický milostný příběh kaštelských Romea a Julie, kteří se pro zakázanou lásku mohli scházet jen potají. Jejich láska neměla dlouhého trvání. Po svatbě Dobrilin otec z pomsty zavraždil Miljenka, a Dobrila se z toho pominula rozumem a jejím jediným přáním bylo, aby byla pochována vedle svého Miljenka.  

 

KOŘENY DALMÁCIE – Kaštel Štafilić a Kaštel Novi 

Komentující průvodkyně: Ana Jakić 

Rezervace: a.ivica@yahoo.com  0915835416 

Komentovaná pochůzka Kořeny Dalmácie začíná u Staré olivy a v úvodu seznamuje účastníky s prostorovými a časovým rámcem Kaštelů od 5. do 21. století. Od přírody dostáváme plody, které lidská ruka zušlechťuje, aby byly použity pro běžný život. Kaštela jsou kolébkou výroby extra panenského olivového oleje a skvělých vín. Nejvěhlasnější je samozřejmě Kaštelanski Crljenak neboli Zinfandel, ale jsou tu i méně známé odrůdy: Babica a Tribljan. Staří Řekové říkávali: „Kde je olej a víno – je i kultura.“ 

Během procházky se komentuje vznik věže Ferro a pevností Stafileo a Ćipiko, které chránily polnosti a venkovany před tureckými výpady a mnoha dobyvateli, kteří těmito končinami procházeli. Klíčovou roli v tom hrály chorvatské šlechtické rody Ćipiko a Stafileo, které život v těchto krajích zachovaly stavbou pevností a obranou venkova. Šlechta měla těžký úkol – udržet rovnováhu mezi benátskou mocí a chorvatskými stavy. 

Kořeny Dalmácie nejsou pouze kořeny stromů, ale i kořeny celé společnosti. Plody přírody a středomořské vůně a chutě mají velký význam, mimo jiné také v křesťanské víře a Církvi, která poskytovala sílu unavenému lidu. Tradice a obyčeje často vymizí pro staletích, ale díky duchovnosti mají olej a víno velkou symbolickou moc i v 21. století, a to se komentuje u kostela sv. Petra apoštola v Kaštelu Novém.   

Na této procházce mají účastnící příležitost ochutnat extra panenský olivový olej, seznámit s jeho výrobou, skladováním a podáváním, přezkoumat vlastní kořeny a zauvažovat o svém dědictví, duchovnosti a historickém vývoji, který zanechal stopy na současném životě v Dalmácii a Kaštelech.  

 

PŘÍBĚH DOBRILY VITTURI – Muzeum města Kaštela 

Komentující průvodkyně: Sandra Hrabar 

Rezervace: sandra.hrabar0212@gmail.com +385 99 461 2385

Je něco krásnějšího než milostný příběh? Když se rozhodnete přijet do Kaštelů, jistě navštivte Muzeum města Kaštela. Samotné muzeum je umístěné v Kaštelu Lukšići v kastelu Vutturi. A když se bavíme o Kaštelech, je lepší příběh než ten o nejznámějším kaštelském zamilovaném páru? Všichni znají Romea a Julii, ale slyšeli jste o Miljenkovi a Dobrile? Na samotném vchodu do pevnosti vás přivítá jedna neobyčejná dáma, které se jmenuje Dobrila Vitturi. Už na první pohled pochopíte, že není z naší doby. Díky licencované turistické průvodkyni, která bude komentovat památky a kulturní dědictví, se návštěvníci mohou ponořit do neobyčejného příběhu. Naše Dobrila, kterou hraje Sandra Hrabar, návštěvníkům představí minulost a bude vyprávět příběh o nešťastné lásce. Samotný kastel Vitturi je svědkem tohoto milostného příběhu, a kdo zná lépe jeho tajemství než samotná Dobrila. Vyslechnete si leccos o utajených schůzkách této mladé dvojice a dozvíte se více o bouřlivé kaštelské minulosti. A další detaily z minulosti Kaštelů objevíte za Dobrilou komentované prohlídky stálé expozice muzea. Potěšte Dobrilu svou návštěvou, protože ačkoli vám vypráví svůj tragický osud, ji těší oživení památky na její velkou lásku. Vydejte se do světa fantazie a spolu s kostýmovanou Dobrilou oživte minulost a pověst. Říká se, že láska vždy vítězí a že je neporazitelná. Podle této pověsti zůstává tato mladá dvojice navěky spolu.