Savjeti za turiste

Medicinska pomoć

Dom zdravlja "KAŠTELA"

Tel: +385 21 224 111 

Kneza Trpimira 1, Kaštel Sućurac


Dom zdravlja "KAŠTELA"

Tel: +385 21 230 366                   

Cesta Dr. Franje Tuđmana bb, Kaštel Stari

Hitna služba

Tel: +385 21 230 334                     

Put Štalija 13, Kaštel Stari


Poliklinika Lux - Turistička ambulanta

Tel: +385 98 919 7883             

Stjepana Radića 34b, Solin                        

info@poliklinika-lux.hr 

https://poliklinika-lux.hr/djelatnost/turisticka-ambulanta/


Veterinarska ambulanta       

Tel: +385 21 232 254                       

Put Blata 20, Kaštel Stari