Novosti i obavijesti

NAUTIKA 2021

Poštovane kolegice i kolege,

u nastavku dostavljamo važne informacije vezano uz organizaciju naplate turističke pristojbe u nautici u 2021. i to za obveznike iz članka 4. stavka 6. Zakona o turističkoj pristojbi (NN 52/19; NN 32/20; NN 42/20) - vlasnici plovila koje nije plovni objekt nautičkog turizma (nautičari). Za obveznike iz članka 4. stavka 2. Zakona o turističkoj pristojbi (NN 52/19; NN 32/20; NN 42/20)- osobe koje koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (čarter/kruzing) nije se promijenio način organizacije naplate te turističku pristojbu plaćaju pravnoj ili fizičkoj osobi s kojom su ugovorile pružanje usluga na plovnom objektu.

Naime, kao što ste do sada upoznati, od 2010. Hrvatska turistička zajednica u suradnji s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture osiguravala je isključivu naplatu paušalne turističke pristojbe u lučkim kapetanijama/ispostavama u okviru projekta eNautika. Dodatno, Hrvatska turistička zajednica je u srpnju 2020. u cilju digitalizacije procesa naplate paušalne turističke pristojbe u nautici razvila online portal https://nautika.evisitor.hr/ koji osim opcije paušalnog plaćanja turističke pristojbe omogućuje plaćanje i prema broju noćenja. Osim hrvatskog, portal je dostupan na engleskom, njemačkom i talijanskom jeziku te je u pripremi i prijevod na ostale jezike i to za tržišta koja generiraju najznačajniji broj nautičara.

Jedna od prednosti ovakvog načina naplate koji je u skladu s trenutnim epidemiološkim preporukama je smanjenje potrebe za fizičkih odlaskom u prostorije lučkih kapetanija/ispostava.

Nakon provedenog pilot projekta uspostave online naplate u 2020., a i činjenice još uvijek prisutnosti pandemije bolesti Covid-19, Hrvatska turistička zajednica u dogovoru s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture odlučila se u 2021. na isključivu online naplatu turističke pristojbe u nautici putem portala https://nautika.evisitor.hr/ te od 04. travnja 2021. istu više nije moguće kupiti u prostorijama lučkih kapetanija/ispostava.

Za potrebe informiranja turista o online aplikaciji, u privitku dostavljamo letak koji će služiti kao uputa za korištenje. Na letku su kratke upute za korištenje portala te QR kod koji nakon što se skenira preusmjerava korisnika na stranicu aplikacije. U cilju što bolje informiranosti turista, molimo da predmetni letak koji je preveden na sedam jezika (engleski, njemački, talijanski, slovenski, mađarski, češki i poljski) distribuirate prema potrebi:

  1. Objava na vlastitim internetskim stranicama
  2. Vidno isticanje u turističkim uredima i informativnim centrima
  3. U PR komunikaciji sa domaćim i stranim medijima
  4. Prilikom upita korisnika oko mogućnosti reguliranja obveza po pitanju turističke pristojbe u nautici
  5. U komunikaciji s dionicima u destinaciji (lučke kapetanije/ispostave, komore, marine, lučke uprave, smještajni objekti i sl.)

Letak je predviđen za A4 format s jednostavnim dizajnom kako bi bio prilagođen za ispis u boji i/ili u crno-bijeloj varijanti. Dodatno dostavljamo još jednu verziju na kojoj se nalazi samo QR kod, a koja je predviđena za postavljanje na vidljivo mjesto u turističkoj zajednici, turističkom informativnom centru, lučkoj kapetaniji i drugim mjestima koja su od značaja turistima u nautici. 

Radi lakšeg informiranja turista te davanja odgovora na eventualne upite, u privitku dostavljamo jedan primjer potvrde koji će nautičar dobiti na email nakon uspješno provedenog plaćanja i koju je dužan imati kod sebe tijekom cijelog trajanja plovidbe.

S obzirom na značajan iskorak i orijentaciju na digitalizaciju poslovanja svakako molimo turističke zajednice na podršku nautičarima u prilagodbi na novi način naplate te vjerujemo da će vam dostavljene informacije i dokumentacija iz privitka biti dostatne.

Za dodatne upite turističkih zajednica službena adresa je nautika@htz.hr.

 

S poštovanjem,

HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA
Iblerov trg 10/IV, 10000 Zagreb, Hrvatska
e. nautika@htz.hr