Kutak za iznajmljivače

ČLANARINA 2024 -OBRAZAC TZ2

Obveznici članarine turističkoj zajednici su pravne i fizičke osobe koje u općini ili gradu imaju svoje sjedište,podružnicu ili objekt u kojem se pruža usluga i sl., a koje trajno ili sezonski ostvaruju prihod pružanjem ugostiteljskih usluga, usluga u turizmu ili obavljanjem s turizmom neposredno povezanih djelatnosti.

Od 01. siječnja do 15. siječnja tekuće godine, svi pružatelji usluge smještaja u
domaćinstvima, kampovima i na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (OPG), dužni su ispuniti TZ 2 obrazac na sljedeći način:


Svi iznajmljivači koji imaju Internet bankarstvo, te se koriste sustavom E građani šalju  TZ2 OBRAZAC  PUTEM linka:

https://e-porezna.porezna-uprava.hr/Prijava.aspx?ReturnUrl=%2f

 

Svi ostali iznajmljivači ukoliko se ne koriste sustavom e građani ili Internet bankarstvom dužni su nadležnoj Poreznoj upravi dostaviti obrazac TZ 2 za prijavu obračuna članarine turističkim zajednicama.

 

Članarina se obračunava na temelju broja osnovnih i pomoćnih kreveta koji su navedeni u sustavu eVisitor. 

NAPOMENA : Obrazac je u cijelosti u eurima, također i ukupni promet od prošle godine u stavki 17. Primjer popunjenog obrasca imate dolje u privitku.
 

Obračunatu članarinu iznajmljivači su dužni platiti jednokratno do 31. srpnja 2024. ili u tri jednaka obroka:
1. obrok dospijeva 31. srpnja
2. obrok dospijeva 31. kolovoza
3. obrok dospijeva 30. rujna 2024. godine.

Uplatnicu je moguće i preuzeti u sustavu eVisitor (Financije – Uplatnice –
Turistička članarina – Preuzmi uplatnicu).

Do roka plaćanja iznos će bit vidljiv u sustavu  eVisitor Financije – Uplatnice – Turistička članarina)