Abilitare l'accessibilità
menu banner

Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije o b j a v l j u j e O T V O R E N I P O Z I V za sudjelovanje u programu edukacije "EU / PODUZETNIČKA AKADEMIJA U TURIZMU"

Turistička zajednica
Splitsko-dalmatinske županije Prilaz braće Kaliterna 10
21000 Split

o b j a v l j u j e
 

O T V O R E N I  P O Z I V

 

za sudjelovanje u programu edukacije "EU / PODUZETNIČKA AKADEMIJA U TURIZMU", koja je namijenjena poduzetnicima, obrtnicima, direktorima poduzeća, upravljačkom kadru u turizmu te svima onima koji u budućnosti žele otvoriti i uspješno voditi vlastitu tvrtku/obrt u turizmu.

 
 

Više o tome