menu banner

TURISTIČKA ČLANARINA ZA 2018.g.

  

TURISTIČKA ČLANARINA  ZA 2018

 

 Turistička članarina se plaća prema razredu turističkog mjesta po slijedećim stopama:

 

 

RAZRED MJESTO STOPA

 

 A Kaštel Štafilić 0,001615

 B Kaštel Stari i Lukšić 0,001485

C Kaštel Novi, Kambelovac, Gomilica i Sućurac 0,001292

 

 

Npr. pretpostavimo da se Vaš objekt nalazi u razredu A i da Vam je ukupan prihod (suma evidentiranih računa ) kojeg ste ostvarili 10.000,00 kn. U tom slučaju iznos turističke članarine koju ste dužni platiti turističkoj zajednici iznosi 16,15 Kn (10.000,00 Kn x stopa 0,001615 = 16,15 Kn).

 

a) Kaštel Štafilić iznos članarine = ukupni prihod x 0,001615

b) Kaštel Stari i Lukšić iznos članarine = ukupni prihod x 0,001485

c) Kaštel Novi, Kambelovac, Gomilica i Sućurac iznos članarine = ukupni prihod x 0,001292

 

 I BAN : HR7210010051718127155

 

VAŽNO: kao privatni iznajmljivač ne zaboravite podnijeti obrazac TZ nadležnoj ispostavi Porezne uprave do kraja veljače za podatke o turističkoj članarini za prethodnu godinu. Obrazac TZ možete preuzeti na web stranicama Porezne uprave ili Ministarstva financija te u papirnicamaPrivremena rješenja

ZAGREB, 1.12.2016. Danas je na sjednici Vlade Republike Hrvatske usvojen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Ovim izmjenama i dopunama produžuje se rok važenja privremenih rješenja izdanih temeljem Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, i to do 31. prosinca 2020. godine. Time se omogućuje nastavak obavljanja djelatnosti i pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu onima koji su ishodili privremena rješenja s rokom važenja do 31. prosinca 2016. godine, a do toga datuma nisu u mogućnosti pribaviti dokaz o uporabljivosti objekta zbog toga što postupci legalizacije nisu završeni, kao niti usklađenje stvarnih vlasničkopravnih odnosa sa stanjem u zemljišnim knjigama. U tom roku omogućilo bi se i podnošenje novih zahtjeva za izdavanje privremenih rješenja. Prema trenutno Važećem Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti, koji uređuje način i uvjete pod kojima pravne i fizičke osobe mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost, propisana je mogućnost izdavanja privremenih rješenja, s rokom važenja najdulje do 31. prosinca 2016. godine s time da je uporabljivost građevine jedan od uvjeta za izdavanje rješenja o obavljanju djelatnosti koji propisuje Zakon ugostiteljskoj djelatnosti. Naime, ugostitelj, odnosno iznajmljivač, mora uz zahtjev za izdavanje rješenja za pružanje usluga priložiti i dokaz da građevina (objekt) u kojem će se pružati usluge ispunjava uvjete sukladno posebnom propisu, bez kojih, prema tom propisu, nadležni ured ne može izdati rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti. S obzirom da nije izvjesno da će se postupci ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada, kao i uređenje stanja u zemljišnim knjigama, završiti do 31. prosinca 2016. godine, predloženim izmjenama Zakona produžuje se rok važenja privremenih rješenja, kako bi se pružanje ugostiteljskih usluga, ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u objektima za koje se vodi postupak ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada, odnosno u objektima za koje stvarni vlasničkopravni odnosi nisu usklađeni sa stanjem u zemljišnim knjigama, neometano nastavilo. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, s Konačnim prijedlogom zakona bio je dostupan za javno savjetovanje putem portala e-Savjetovanja do 22. studenoga 2016. godine.

ZAGREB, 1.12.2016. Danas je na sjednici Vlade Republike Hrvatske usvojen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Ovim izmjenama i dopunama produžuje se rok važenja privremenih rješenja izdanih temeljem ...

Privremena rješenja