menu banner

Novità dall'ente turistico

Novità dall'ente turistico

Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije o b j a v l j u j e O T V O R E N I P O Z I V za sudjelovanje u programu edukacije "EU / PODUZETNIČKA AKADEMIJA U TURIZMU"

15.03.2018.

Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije Prilaz braće Kaliterna 10 21000 Split o b j a v l j u j e   O T V O R E N I  P O Z I V   za sudjelovanje u programu edukacije "EU / ...

Turistička zajednca Splitsko-dalmatinske županije organizira edukaciju za privatne iznajmljivače dana 19.03.2018.

13.03.2018.

  Poštovane/i Pozivamo Vas na edukaciju za privatne iznajmljivače na temu " Hospitality i služba za korisnike na novim medijima te osmišljavanje i implementacija native kampanja za privatne ...

J A V N I P O Z I V “ Programa podizanja kvalitete turističke ponude na području Splitsko – dalmatinske županije za 2018. godinu.“

07.03.2018.

 Splitsko-dalmatinska županija objavila je: J A V N I    P O Z I V za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava za fizičke osobe temeljem“ Programa podizanja kvalitete ...

POZIV-EDUKACIJA-ENG.JEZIK-PRIVATNI IZNAJMLJIVAČI

05.03.2018.

  K.Lukšić,05.03.18.     POZIV   PRIVATNIM IZNAJMLJIVAČIMA GRADA KAŠTELA ZA PRIJAVU NA EDUKACIJU OSNOVE ENGLESKOG JEZIKA   Poštovani , pozivamo Vas da se ...