menu banner

Novità dall'ente turistico

Novità dall'ente turistico

NATJEČAJ-JAVNI POZIV -MANIFESTACIJE 2018.

01.01.2018. - 01.03.2018.

 Temeljem Programa rada za 2018.godinu TZG Kaštela, objavljuje  JAVNI POZIV Za kandidiranje manifestacija za dodjelu potpora iz programa „Potpore za turističke manifestacije“ u 2018. ...

EDUKACIJA -ODRŽIVI RAZVOJ U TURIZMU -16.11.2017

10.11.2017.

 U suradnji s  Ekonomskim fakultetom, Sveučilišta u Splitu, zadovoljstvo nam je ovim putem Vas pozvati na besplatnu edukaciju za iznajmljivače: TZ grada Kaštela prepoznala je važnost ...

ODLUKA O BP 2018-VLADA RH

18.10.2017.

narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_08_78_1922.html