menu banner

Alloggio

Alloggio 

Marija Grubišić

Bardejovska 1, Kaštel Lukšić t. 021 227 141
w. www.ferienindalmatien.de
e. gn.kraut@online.de

 

Marija Gruica

Put Gospe Stomorije 58, Kaštel Stari m. +385981988808
e. mgruica@gmail.com

 

Marija Ivančić

Primorska ulica 13, Kaštel Gomilica m. 098 9930864
e. ivancicmarija0@gmail.com

 

MARIJA IVANOVIĆ

F.TUĐMANA 1069, Kaštel Štafilić m. +385911618061
e. marija.ivanovic@st.htnet.hr

 

Marija Jović

Ob. K. Tomislava 3, K. Lukšić, Kaštel Lukšić m. +385977959712
e. mario91.djikic@gmail.com

 

Marija Juras

Bijaćka ulica 31, Kaštel Štafilić m. +385989375983
e. marija.juras2016@gmail.com

 

Marija Kelava

Obrov 18, Kaštel Lukšić m. +38598527130
e. marikelava@gmail.com

 

Marija Kraljević

F.Tuđmana 1041, Kaštel Štafilić m. +385(0)98 835 089
e. marija.kraljevicrdp@gmail.com

 

Marija Lebedina Manzoni

Bijačka ulica 80 A, Kaštel Štafilić m. +385917239109
e. marija.lebedina.manzoni@erf.hr

 

Marija Ljubić

Sibovica 36, Kaštel Lukšić m. +31654623228
e. ljubic.jozo@gmail.com