menu banner

Accesso alle informazioni

Accesso alle informazioni

L'ente turistico della città di Kaštela

 

 

PREMIO DEL DIRITTO DI ACCESSO

INFORMAZIONI

 

 

La legge sull'accesso alle informazioni ("Gazzetta Ufficiale n. 25/2013) disciplina il diritto di accesso alle informazioni e il riutilizzo delle informazioni. L'Ente per il turismo di Kaštela fornisce l'accesso alle informazioni mediante la pubblicazione tempestiva delle informazioni relative al proprio lavoro in modo appropriato e accessibile..

 

 

 

 

 

REGOLA DEI DIRITTI DI AGGIUDICAZIONE

 

L'utente ha il diritto di accedere alle informazioni inoltrando una richiesta orale o scritta al responsabile delle informazioni TZG Kaštela. Se una domanda è presentata oralmente, verrà redatta una nota ufficiale.

 

 

 

 

 

 

 

SCARICARE IL TRATTAMENTO

 

Il modulo deve contenere:

 

- Nome e sede dell'autorità pubblica alla quale si basa la richiesta,

- Dati importanti per identificare le informazioni richieste,

- Nome, cognome e indirizzo della persona fisica o della società del richiedente o il nome della persona giuridica e della sua sede centrale.

 

 

PRESENTAZIONE DI PUSHED PUT

 

Se la domanda è presentata per iscritto, è necessario compilare il modulo e inviarlo:

- Per posta all'indirizzo del Ente per il turismo della città di Kaštela, Brce 1, 21215 Kaštel Lukšić

- Per e-mail all'indirizzo e-mail: info@kastela-info.hr

- Fax: +385 (0) 21 227 933

- Giorno lavorativo personale 8:00 - 15:00 h

 

 

DATA DELL'INFORMAZIONE

 

l'utente che ha inviato la richiesta è stato inviato in uno dei seguenti modi:

- fornendo informazioni dirette,

- fornire informazioni scritte,

- Ispezionando i documenti e producendo copie dei documenti che contengono le informazioni richieste,

- altrimenti conveniente per l'accesso alle informazioni.

REQUISITI INCOMPLETI

Non posso andare alla procedura. Il richiedente non è obbligato a indicare i motivi per cui sta cercando l'accesso alle informazioni, né è obbligato a fare ricorso alla legge sull'accesso alle informazioni. Tutte le ulteriori informazioni relative all'esercizio dei diritti ai sensi della legge sul diritto di accesso alle informazioni possono essere ottenute al numero +385 (0) 21 227 933.

 

OBBLIGHI DELLE RICHIESTEZAKONI I PODZAKONSKI AKTI

Privremena rješenja

ZAGREB, 1.12.2016. Danas je na sjednici Vlade Republike Hrvatske usvojen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Ovim izmjenama i dopunama produžuje se rok važenja privremenih rješenja izdanih temeljem Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, i to do 31. prosinca 2020. godine. Time se omogućuje nastavak obavljanja djelatnosti i pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu onima koji su ishodili privremena rješenja s rokom važenja do 31. prosinca 2016. godine, a do toga datuma nisu u mogućnosti pribaviti dokaz o uporabljivosti objekta zbog toga što postupci legalizacije nisu završeni, kao niti usklađenje stvarnih vlasničkopravnih odnosa sa stanjem u zemljišnim knjigama. U tom roku omogućilo bi se i podnošenje novih zahtjeva za izdavanje privremenih rješenja. Prema trenutno Važećem Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti, koji uređuje način i uvjete pod kojima pravne i fizičke osobe mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost, propisana je mogućnost izdavanja privremenih rješenja, s rokom važenja najdulje do 31. prosinca 2016. godine s time da je uporabljivost građevine jedan od uvjeta za izdavanje rješenja o obavljanju djelatnosti koji propisuje Zakon ugostiteljskoj djelatnosti. Naime, ugostitelj, odnosno iznajmljivač, mora uz zahtjev za izdavanje rješenja za pružanje usluga priložiti i dokaz da građevina (objekt) u kojem će se pružati usluge ispunjava uvjete sukladno posebnom propisu, bez kojih, prema tom propisu, nadležni ured ne može izdati rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti. S obzirom da nije izvjesno da će se postupci ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada, kao i uređenje stanja u zemljišnim knjigama, završiti do 31. prosinca 2016. godine, predloženim izmjenama Zakona produžuje se rok važenja privremenih rješenja, kako bi se pružanje ugostiteljskih usluga, ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u objektima za koje se vodi postupak ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada, odnosno u objektima za koje stvarni vlasničkopravni odnosi nisu usklađeni sa stanjem u zemljišnim knjigama, neometano nastavilo. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, s Konačnim prijedlogom zakona bio je dostupan za javno savjetovanje putem portala e-Savjetovanja do 22. studenoga 2016. godine.

ZAGREB, 1.12.2016. Danas je na sjednici Vlade Republike Hrvatske usvojen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Ovim izmjenama i dopunama produžuje se rok važenja privremenih rješenja izdanih temeljem ...

Privremena rješenja