Abilitare l'accessibilità
menu banner

Accesso alle informazioni

Accesso alle informazioni

L'ente turistico della città di Kaštela

 

 

PREMIO DEL DIRITTO DI ACCESSO

INFORMAZIONI

 

 

La legge sull'accesso alle informazioni ("Gazzetta Ufficiale n. 25/2013) disciplina il diritto di accesso alle informazioni e il riutilizzo delle informazioni. L'Ente per il turismo di Kaštela fornisce l'accesso alle informazioni mediante la pubblicazione tempestiva delle informazioni relative al proprio lavoro in modo appropriato e accessibile..

 

 

 

 

 

REGOLA DEI DIRITTI DI AGGIUDICAZIONE

 

L'utente ha il diritto di accedere alle informazioni inoltrando una richiesta orale o scritta al responsabile delle informazioni TZG Kaštela. Se una domanda è presentata oralmente, verrà redatta una nota ufficiale.

 

 

 

 

 

 

 

SCARICARE IL TRATTAMENTO

 

Il modulo deve contenere:

 

- Nome e sede dell'autorità pubblica alla quale si basa la richiesta,

- Dati importanti per identificare le informazioni richieste,

- Nome, cognome e indirizzo della persona fisica o della società del richiedente o il nome della persona giuridica e della sua sede centrale.

 

 

PRESENTAZIONE DI PUSHED PUT

 

Se la domanda è presentata per iscritto, è necessario compilare il modulo e inviarlo:

- Per posta all'indirizzo del Ente per il turismo della città di Kaštela, Brce 1, 21215 Kaštel Lukšić

- Per e-mail all'indirizzo e-mail: info@kastela-info.hr

- Fax: +385 (0) 21 227 933

- Giorno lavorativo personale 8:00 - 15:00 h

 

 

DATA DELL'INFORMAZIONE

 

l'utente che ha inviato la richiesta è stato inviato in uno dei seguenti modi:

- fornendo informazioni dirette,

- fornire informazioni scritte,

- Ispezionando i documenti e producendo copie dei documenti che contengono le informazioni richieste,

- altrimenti conveniente per l'accesso alle informazioni.

REQUISITI INCOMPLETI

Non posso andare alla procedura. Il richiedente non è obbligato a indicare i motivi per cui sta cercando l'accesso alle informazioni, né è obbligato a fare ricorso alla legge sull'accesso alle informazioni. Tutte le ulteriori informazioni relative all'esercizio dei diritti ai sensi della legge sul diritto di accesso alle informazioni possono essere ottenute al numero +385 (0) 21 227 933.

 

OBBLIGHI DELLE RICHIESTEZAKONI I PODZAKONSKI AKTI

Privremena rješenja

ZAGREB, 1.12.2016. Danas je na sjednici Vlade Republike Hrvatske usvojen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Ovim izmjenama i dopunama produžuje se rok važenja privremenih rješenja izdanih temeljem Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, i to do 31. prosinca 2020. godine. Time se omogućuje nastavak obavljanja djelatnosti i pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu onima koji su ishodili privremena rješenja s rokom važenja do 31. prosinca 2016. godine, a do toga datuma nisu u mogućnosti pribaviti dokaz o uporabljivosti objekta zbog toga što postupci legalizacije nisu završeni, kao niti usklađenje stvarnih vlasničkopravnih odnosa sa stanjem u zemljišnim knjigama. U tom roku omogućilo bi se i podnošenje novih zahtjeva za izdavanje privremenih rješenja. Prema trenutno Važećem Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti, koji uređuje način i uvjete pod kojima pravne i fizičke osobe mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost, propisana je mogućnost izdavanja privremenih rješenja, s rokom važenja najdulje do 31. prosinca 2016. godine s time da je uporabljivost građevine jedan od uvjeta za izdavanje rješenja o obavljanju djelatnosti koji propisuje Zakon ugostiteljskoj djelatnosti. Naime, ugostitelj, odnosno iznajmljivač, mora uz zahtjev za izdavanje rješenja za pružanje usluga priložiti i dokaz da građevina (objekt) u kojem će se pružati usluge ispunjava uvjete sukladno posebnom propisu, bez kojih, prema tom propisu, nadležni ured ne može izdati rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti. S obzirom da nije izvjesno da će se postupci ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada, kao i uređenje stanja u zemljišnim knjigama, završiti do 31. prosinca 2016. godine, predloženim izmjenama Zakona produžuje se rok važenja privremenih rješenja, kako bi se pružanje ugostiteljskih usluga, ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u objektima za koje se vodi postupak ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada, odnosno u objektima za koje stvarni vlasničkopravni odnosi nisu usklađeni sa stanjem u zemljišnim knjigama, neometano nastavilo. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, s Konačnim prijedlogom zakona bio je dostupan za javno savjetovanje putem portala e-Savjetovanja do 22. studenoga 2016. godine.

ZAGREB, 1.12.2016. Danas je na sjednici Vlade Republike Hrvatske usvojen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Ovim izmjenama i dopunama produžuje se rok važenja privremenih rješenja izdanih temeljem ...

Privremena rješenja