menu banner

Smještaj

Smještaj 

Matilda Primožić

Bijačka 80, Kaštel Štafilić m. +385993855039
e. matilda.primozic@apis-it.hr

 

Matko Šaban

Kralja Tomislava 7, Kaštel Gomilica m. +385989458502
e. matko.saban@st.t-com.hr

 

Matko Šimera

F.Tuđmana 813, Kaštel Štafilić m. +385(0)95 557 6663
e. jsimera@hotmail.com

 

Matko Jurić

Koludrovac 12, Kaštel Štafilić m. +385915247012
e. juricmatko54@gmail.com

 

Mato Berić

Fuležina 3, Kaštel Stari m. +385958911235
e. fulezina@gmail.com

 

Mato Lovrić

Bažalovica II 12, Kaštel Novi m. +385955049688
e. derdalmacia-split@hotmail.com

 

Mato Raič

Put Rakovića 28, Kaštel Kambelovac m. +385989287718
e. dinko.raic0@gmail.com

 

Merica Šilović

Mosorska 13, Kaštel Gomilica m. +385989835656
e. silovic.meri@gmail.com

 

Merri Teklić

Karla Bakotića 10a, Kaštel Gomilica m. +385958787690
e. merri.teklic@gmail.com

 

MIA PAVLOVIĆ

Obala kralja Tomislava 29, Kaštel Stari m. +385996850610
e. mialanagoran@net.hr