menu banner

Smještaj

Smještaj 

Smiljana Tomeljak

Put Resnika 40, Kaštel Štafilić m. +385911202628
e. smiljana.tomeljak@gmail.com

 

Snježana Barbić

F. Tuđmana 260 A, Kaštel Sućurac m. +385955840325
e. sami.apartman@gmail.com

 

Snježana Kljaković-Gašpić

Stjepana Radića 7, Kaštel Gomilica m. 091-545 79 24
e. apartman.z.n@gmail.com

 

Snježana Marinović

Grabovica 7, w. +385981604390
e. smarinovic64@gmail.com

 

Snježana Topić

Mijanovica 3, Kaštel Gomilica m. 097 777 1715
e. apartman.topic@gmail.com

 

Sofija Bašić

Put Bijaća9, Kaštel Novi m. +385955021687
e. sofijabasic58@gmail.com

 

Sonja Bagarić

Karlovo 37, Kaštel Kambelovac e. sonja,brcic@gmail.com

 

Spomenka Lijović

Opatičin trg 9, Kaštel Gomilica t. 222 109
m. 095 3905 898
e. lijovicspomenka@gmail.com

 

Srđan Biočić

Ulica Fra Fulgencija Careva 12, Kaštel Gomilica m. +385912538775
e. apartmansb@gmail.com

 

Srećko Jelinić

Ivana Danila 15, Kaštel Stari m. 0917317692
e. martina.jelinic@gmail.com