menu banner

Plaže

Plaže

Kaštelanske plaže

Kaštelanska mjesta smještena su uz obalu Kaštelanskog zaljeva i svako mjesto ima prekrasne plaže ili mjesta za kupanje. Od zapada prema istoku, po mjestima nalaze se slijedeće plaže:

 - Kaštel Štafilić: Divulje, Stari Resnik, Resnik, Bile, Gabine
-  Kaštel Novi: Porat
 - Kaštel Stari: Đardin, Štalija, Palace
 - Kaštel Lukšić: Rušinac, Šoulavy, Poštanski
 - Kaštel Kambelvac: Baletna škola, Mala  punta, Bilajka, Torac
 - Kaštel Gomilica: Torac, Kamp
 - Kaštel Sućurac: Sokolana, Gojača