Omogući pristupačnost
menu banner

Natječaj za zapošljavanje - Turistički informator

Na temelju članka 50. Statuta Turističke zajednice grada Kaštela , Turistička zajednica grada Kaštela raspisuje
 


NATJEČAJ
za zapošljavanje


1. turistički  informator (m/ž) – više radnih mjesta na određeno vrijeme za rad u info uredima TZG Kaštela

Uvjeti:

  • - završena gimnazija ili druga srednja školu (četverogodišnju) društvenog smjera
  • - odlično poznavanje engleskog jezika
  • - dobro poznavanje dodatnog stranog jezika (prednost je njemački)
  • - poznavanje rada na računalu (Word, Excel, Internet Explorer, CMS)
  • - radno iskustvo na istim i sličnim poslovima je poželjno


 Da bi se kandidatura smatrala valjanom, kandidati moraju dostaviti:
1.      prijavu za posao, vlastoručno potpisanu
2.      kratak životopis;
3.      dokaze o ispunjavanju uvjeta
4.      Potvrdu o nekažnjavanju

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme, za sezonu 2018.g.
Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.
S odabranim kandidatima sklopit će se ugovor o radu na određeno vrijeme.
Za kandidate prijavljene na natječaj, a koji ispunjavaju propisane uvjete, provest će se selekcijski   intervju, (kandidati sa radnim iskustvom na traženim poslovima imat će prednost).
Dokumentacija uz prijavu se ne vraća kandidatima već ostaje u arhivi TZG Kaštela, te osim prijave za posao svi dokumenti mogu biti preslika.
Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
O mjestu i vremenu održavanja razgovora  kandidati će biti obaviješteni najmanje 2 dana ranije putem e-maila.
Natječaj je otvoren do 07.svibnja 2018.

Prijave na natječaj s potrebnim prilozima dostavljaju se isključivo poštom u Turistički ured, u zatvorenoj kuverti s naznakom „za natječaj“ na adresu:

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KAŠTELA
LUŠIŠKO BRCE 5,
21 215 KAŠTEL LUKŠIĆ

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na javni natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj.
Turistička zajednica grada Kaštela zadržava si pravo da poništi  natječaj bez posebnog obrazloženja.

Natječaj je objavljen na  www.kastela-info.hr  30.04.2018 godine.
 

Privremena rješenja

ZAGREB, 1.12.2016. Danas je na sjednici Vlade Republike Hrvatske usvojen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Ovim izmjenama i dopunama produžuje se rok važenja privremenih rješenja izdanih temeljem Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, i to do 31. prosinca 2020. godine. Time se omogućuje nastavak obavljanja djelatnosti i pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu onima koji su ishodili privremena rješenja s rokom važenja do 31. prosinca 2016. godine, a do toga datuma nisu u mogućnosti pribaviti dokaz o uporabljivosti objekta zbog toga što postupci legalizacije nisu završeni, kao niti usklađenje stvarnih vlasničkopravnih odnosa sa stanjem u zemljišnim knjigama. U tom roku omogućilo bi se i podnošenje novih zahtjeva za izdavanje privremenih rješenja. Prema trenutno Važećem Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti, koji uređuje način i uvjete pod kojima pravne i fizičke osobe mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost, propisana je mogućnost izdavanja privremenih rješenja, s rokom važenja najdulje do 31. prosinca 2016. godine s time da je uporabljivost građevine jedan od uvjeta za izdavanje rješenja o obavljanju djelatnosti koji propisuje Zakon ugostiteljskoj djelatnosti. Naime, ugostitelj, odnosno iznajmljivač, mora uz zahtjev za izdavanje rješenja za pružanje usluga priložiti i dokaz da građevina (objekt) u kojem će se pružati usluge ispunjava uvjete sukladno posebnom propisu, bez kojih, prema tom propisu, nadležni ured ne može izdati rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti. S obzirom da nije izvjesno da će se postupci ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada, kao i uređenje stanja u zemljišnim knjigama, završiti do 31. prosinca 2016. godine, predloženim izmjenama Zakona produžuje se rok važenja privremenih rješenja, kako bi se pružanje ugostiteljskih usluga, ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u objektima za koje se vodi postupak ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada, odnosno u objektima za koje stvarni vlasničkopravni odnosi nisu usklađeni sa stanjem u zemljišnim knjigama, neometano nastavilo. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, s Konačnim prijedlogom zakona bio je dostupan za javno savjetovanje putem portala e-Savjetovanja do 22. studenoga 2016. godine.

ZAGREB, 1.12.2016. Danas je na sjednici Vlade Republike Hrvatske usvojen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Ovim izmjenama i dopunama produžuje se rok važenja privremenih rješenja izdanih temeljem ...

Privremena rješenja