menu banner

News from the Tourist Board

News from the Tourist Board

Privremena rješenja

31.01.2017. - 31.01.2017.

Poziv na predavanje - Hotel susjedstvo

16.01.2017. - 20.01.2017.

Kaštelansko kulturno ljeto 2016.

25.07.2016.

Pogledajte program Kaštelanskog kulturnog ljeta 2016. u PDF formatu.

Poziv za iznajmljivače grada Kaštela

16.05.2016.

Pozivamo Vas da se odazovete pozivu grada Kaštela i komisije za međugradsku i međunarodnu suradnju. Kontakt: TZG Kaštela

PROGRAM PRIJAVE I ODJAVE GOSTIJU eVisitor

01.01.2016.

 Novim Pravilnikom o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici NN 126/15  propisan je novi elektronički sustav prijave i odjave gostiju, koji će ...