menu banner

Accommodation

Accommodation 

Frane Šimetin

Stipe Pense 8, Kaštel Štafilić t.
m. +00385 (0) 95 906 2552
w.
e. ivona234@net.hr

 

Frane Benutić

OB.K.TOMISLAVA 44, Kaštel Stari t.
m. +385(0)91 582 9054
w.
e. benuticsilvia@gmail.com

 

Frane Benutić

PUT ZAGORACA 22, Kaštel Novi t.
m. 091 582 9054
w.
e. benuticfrane@gmail.com

 

Frane Kuzmanić

Stipe Pense 3, Kaštel Štafilić t.
m. +385955523589
w.
e. franekuzmanic098@gmail.com

 

Frane Tadin

F. Tuđmana 343 A, Kaštel Kambelovac t.
m. +385992154568
w.
e. marija.bakotic@yahoo.com

 

Franjo Grbavac

F.Tuđmana 1003, Kaštel Štafilić t. +385(0)21 895 114
m.
w.
e. milka.grbavac@gmail.com

 

Franka Giljanović

Miljenka i Dobrila 5, Kaštel Lukšić t.
m. +385958986931
w.
e. agiljano@gmail.com

 

Frano Maglica

F. Tuđmana 363, Kaštel Kambelovac t.
m. +385(0)95 885 9066
w.
e. stipemaglica@gmail.com

 

Frano Skopljak

Milinkovo 19, Kaštel Gomilica t.
m. +385998054008
w.
e. apartmanspaula@gmail.com

 

Goran Šikić

Pod Knježak 5, Kaštel Kambelovac t.
m. +385915757188
w.
e. mareluky.apartments@gmail.com