menu banner

Zugang zu Informationen

Zugang zu Informationen

Fremdenverkehrsamt der Stadt Kaštela

 

 

VERWIRKLICHUNG DES INFORMATIONSZUGANGSRECHTS

 

 

Mit dem Informationszugangsgesetz (Amtsblatt Nr. 25/2013) wird  das Recht auf Informationszugang  sowie die Informationsweiterverwendung geregelt. Das Fremdenverkehrsamt der Stadt Kaštela bietet Informationszugang durch rechtzeitige Informationsveröffentlichung über seine Tätigkeiten auf angemessene und zugängliche Weise.

 

 

 

 

 

NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA

 

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva službeniku za informiranje TZG Kaštela. Ako je zahtjev podnesen usmeno, sastavit će se službena bilješka.

 

 

 

 

 

 

 

FORMULAR ZUM HERUNTERLADEN

 

Das Formular muss unbedingt enthalten:

 

- Name und Sitz der öffentlichen Behörde, an die der Antrag gestellt wird,

- Daten, die zur Identifizierung der benötigten Information wichtig sind,

Name, Vorname und Anschrift des Antragstellers als Privatperson oder Firma bzw.   juristischen Person und ihren Hauptsitz.

 

 

SCHRIFTLICHE ANTRAGSTELLUNG

 

Wenn der Antrag schriftlich eingereicht wird, ist es notwendig, das Formular auszufüllen und es zuzusenden:

per Post an die Adresse des Fremdenverkehrsamtes der Stadt Kaštela (Turistička zajednica Grada Kaštela), Brce 1, 21215 Kaštel Lukšić

per E-Mail an: info@kastela-info.hr

- per Fax: +385(0)21 227 933

persönlich an Werktagen von 8:00 bis 15:00 Uhr

 

 

INFORMATIONSVERMITTLUNG

 

wird an denjenigen Kunden, der in der vorgeschriebenen Weise einen Antrag eingereicht hat, auf folgende Weise durchgeführt:

durch direkte Informationsvermittlung,

- durch Bereitstellung von schriftlichen Informationen,

- per Einsicht in die Dokumente und Erstellung von Fotokopien von Dokumenten, die die angeforderten Informationen enthalten,

- auf eine andere Weise, die angemessen für die Umestzung des Informationszugangsgesetzes ist.

 

 

UNVOLLSTÄNDIGE ANTRÄGE

können  nicht bearbeitet werden. Der Antragsteller ist weder verpflichtet, die Begründung für den angeforderten Informationszugang, zu nennen, noch sich auf die Anwendung des Informationszugangsgesetztes zu beziehen. Für weitere Informationen über das Informationszugangsgesetz kontaktieren Sie telefonisch +385 (0) 21227933

 

ANTRAGSFORMULAREZAKONI I PODZAKONSKI AKTI

Privremena rješenja

ZAGREB, 1.12.2016. Danas je na sjednici Vlade Republike Hrvatske usvojen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Ovim izmjenama i dopunama produžuje se rok važenja privremenih rješenja izdanih temeljem Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, i to do 31. prosinca 2020. godine. Time se omogućuje nastavak obavljanja djelatnosti i pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu onima koji su ishodili privremena rješenja s rokom važenja do 31. prosinca 2016. godine, a do toga datuma nisu u mogućnosti pribaviti dokaz o uporabljivosti objekta zbog toga što postupci legalizacije nisu završeni, kao niti usklađenje stvarnih vlasničkopravnih odnosa sa stanjem u zemljišnim knjigama. U tom roku omogućilo bi se i podnošenje novih zahtjeva za izdavanje privremenih rješenja. Prema trenutno Važećem Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti, koji uređuje način i uvjete pod kojima pravne i fizičke osobe mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost, propisana je mogućnost izdavanja privremenih rješenja, s rokom važenja najdulje do 31. prosinca 2016. godine s time da je uporabljivost građevine jedan od uvjeta za izdavanje rješenja o obavljanju djelatnosti koji propisuje Zakon ugostiteljskoj djelatnosti. Naime, ugostitelj, odnosno iznajmljivač, mora uz zahtjev za izdavanje rješenja za pružanje usluga priložiti i dokaz da građevina (objekt) u kojem će se pružati usluge ispunjava uvjete sukladno posebnom propisu, bez kojih, prema tom propisu, nadležni ured ne može izdati rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti. S obzirom da nije izvjesno da će se postupci ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada, kao i uređenje stanja u zemljišnim knjigama, završiti do 31. prosinca 2016. godine, predloženim izmjenama Zakona produžuje se rok važenja privremenih rješenja, kako bi se pružanje ugostiteljskih usluga, ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u objektima za koje se vodi postupak ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada, odnosno u objektima za koje stvarni vlasničkopravni odnosi nisu usklađeni sa stanjem u zemljišnim knjigama, neometano nastavilo. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, s Konačnim prijedlogom zakona bio je dostupan za javno savjetovanje putem portala e-Savjetovanja do 22. studenoga 2016. godine.

Privremena rješenja