menu banner

Unterkunft

Unterkunft 

Sofija Bašić

Put Bijaća9, Kaštel Novi t.
m. +385955021687
w.
e. sofijabasic58@gmail.com

 

Sonja Bagarić

Karlovo 37, Kaštel Kambelovac t.
m. +385921607268
w.
e. sonja,brcic@gmail.com

 

Spomenka Lijović

Opatičin trg 9, Kaštel Gomilica t. 222 109
m. 095 3905 898
w.
e. lijovicspomenka@gmail.com

 

Srđan Biočić

Ulica Fra Fulgencija Careva 12, Kaštel Gomilica t.
m. +385912538775
w.
e. apartmansb@gmail.com

 

Srećko Jelinić

Ivana Danila 15, Kaštel Stari t.
m. 0917317692
w.
e. martina.jelinic@gmail.com

 

Srećko Jureškin

Priovo 6, Kaštel Gomilica t.
m. +385912605235
w.
e. info@balun.hr

 

Srećko Kapitanović

Obala kralja Tomislava 15, Kaštel Stari t.
m. +385915139605
w.
e. vesnakapitanovic@gmail.com

 

Sreten Grujičić

Bratimska 4, Kaštel Novi t.
m. +385(0)91 739 4665
w.
e. stretch_@net.hr

 

Stana Bekavac

Metova ulica 5, Kaštel Novi t.
m. +385989978174
w.
e. denis.bekavac1@gmail.com

 

Stana Vrban

Primorska11, Kaštel Gomilica t. 00385(21) 223 158
m. 00385(0)98 9080897
w.
e. vericaborozan@gmail.com