menu banner

PROGRAM PRIJAVE I ODJAVE GOSTIJU eVisitor

 

Novi sustav prijave i odjave turista – eVisitor počinje od 1. siječnja 2016.

 

Novim Pravilnikom o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici NN 126/15  propisan je novi elektronički sustav prijave i odjave gostiju, koji će u upotrebi biti od 1. siječnja 2016. godine te koji će predstavljati centralno mjesto informacija o turistima svih turističkih zajednica na području Republike Hrvatske.

Novi Pravilnik zamjenjuje dosadašnji Pravilnik o postupku prijave i odjave turista i načinu vođenja popisa turista, a eVisitor se definira kao “središnji elektronički sustav prijave i odjeve turista u Republici Hrvatskoj“. Od 1. siječnja taj će sustav zamijeniti dosadašnji klasični način prijave gostiju. Obveznici primjene su također i sve fizičke osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu, odnosno svi vlasnici obiteljskog smještaja u Hrvatskoj.

Čitajte dalje…

 

Kao prednosti sustava eVisitor ističu se brža prijava i odjava gostiju, kao i automatski obračun boravišne pristojbe iznajmljivačima. Korisnici eVisitora će tako biti u mogućnosti da vide sve svoje obveze i uplate, te da preuzmu i isprintaju uplatnicu za plaćanje boravišne pristojbe. Budući da će prijava i odjava gostiju teći brža nego do sada, ova aplikacija omogućuje i praćenje kretanja turista s manjim vremenskim odmakom, što će omogućiti bržu izradu statističkih podataka.

Tako prikupljeni podaci o smještajnim objektima i pružateljima usluga smještaja objedinjeni na jednom mjestu bit će dostupni svim turističkim zajednicama, kao i brojnim javnim tijelima, što bi trebalo omogućiti njihovu učinkovitiju suradnju.

Da bi se mogli koristiti sustavom eVisitor, iznajmljivači će u lokalnoj turističkoj zajednici zatražiti korisničko ime, lozinku i tablicu TAN brojeva (“Transaction Authentication Number”), sigurnosnih brojeva za pristup aplikaciji, te pomoćne materijale za lakše korištenje.

Riječ je o web aplikaciji, što znači da će joj se pristupati samo uz pomoć računala ili drugog uređaja (tableta, mobitela) s internetskom vezom i internetskim preglednikom, kao što su Chrome, Firefox i drugi. Instalacija dodatnih programa neće biti potrebna, a web aplikacija bi trebala funkcionirati na svim preglednicima.

Također postoji mogućnost instalacije prikladnih terminala u turističkim zajednicama, kako bi i osobe koje se ne koriste računalima mogle svoje prijave i odjave odraditi na nov način. Obveznici su dužni svoje podatke preuzeti do početka sljedeće godine ili najkasnije do dolaska prvih gostiju.

Više o eVisitoru saznajte na sljedećim stranicama http://business.croatia.hr/hr-HR/Hrvatska-turisticka-zajednica/eVisitor, a YouTube kanal https://www.youtube.com/channel/UCRQ5Bx2JdGhcEtLCE5eze7g donosi i prezentacije koje objašnjavaju kako koristiti aplikaciju.

Link na stranicu za prijavu eVisitor

eVisitor: Prijava i odjava turista [.pdf]

eVisitor: Pregled i uređivanje podataka o objektima [.pdf]

eVisitor: Poništavanje-izmjena turista [.pdf]

eVisitor: Financije [.pdf]

Privremena rješenja

ZAGREB, 1.12.2016. Danas je na sjednici Vlade Republike Hrvatske usvojen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Ovim izmjenama i dopunama produžuje se rok važenja privremenih rješenja izdanih temeljem Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, i to do 31. prosinca 2020. godine. Time se omogućuje nastavak obavljanja djelatnosti i pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu onima koji su ishodili privremena rješenja s rokom važenja do 31. prosinca 2016. godine, a do toga datuma nisu u mogućnosti pribaviti dokaz o uporabljivosti objekta zbog toga što postupci legalizacije nisu završeni, kao niti usklađenje stvarnih vlasničkopravnih odnosa sa stanjem u zemljišnim knjigama. U tom roku omogućilo bi se i podnošenje novih zahtjeva za izdavanje privremenih rješenja. Prema trenutno Važećem Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti, koji uređuje način i uvjete pod kojima pravne i fizičke osobe mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost, propisana je mogućnost izdavanja privremenih rješenja, s rokom važenja najdulje do 31. prosinca 2016. godine s time da je uporabljivost građevine jedan od uvjeta za izdavanje rješenja o obavljanju djelatnosti koji propisuje Zakon ugostiteljskoj djelatnosti. Naime, ugostitelj, odnosno iznajmljivač, mora uz zahtjev za izdavanje rješenja za pružanje usluga priložiti i dokaz da građevina (objekt) u kojem će se pružati usluge ispunjava uvjete sukladno posebnom propisu, bez kojih, prema tom propisu, nadležni ured ne može izdati rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti. S obzirom da nije izvjesno da će se postupci ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada, kao i uređenje stanja u zemljišnim knjigama, završiti do 31. prosinca 2016. godine, predloženim izmjenama Zakona produžuje se rok važenja privremenih rješenja, kako bi se pružanje ugostiteljskih usluga, ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u objektima za koje se vodi postupak ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada, odnosno u objektima za koje stvarni vlasničkopravni odnosi nisu usklađeni sa stanjem u zemljišnim knjigama, neometano nastavilo. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, s Konačnim prijedlogom zakona bio je dostupan za javno savjetovanje putem portala e-Savjetovanja do 22. studenoga 2016. godine.

Privremena rješenja