Povolit přístupnost
menu banner

Přístup informacím

Přístup informacím

Turistické sdružení Města Kaštela

 

 

VYTVÁŘENÍ PŘÍSTUPOVÝCH PRÁV K INFORMACÍM

 

 

Zákon o právu na přístup k informacím („Národní noviny číslo 25/2013) upravuje právo přístupu k informacím a jejich opětovné použití. Turistické sdružení Města Kaštela umožnuje přístup informacím včasným zveřejněním informací o své činnosti vhodným a dostupným způsobem.

 

ZPŮSOB ZÍSKÁNÍ PRÁVA

Uživatel získá právo přístupu k informacím na základě ústní nebo písemné žádosti pracovníku pro informace TZG/TSM Kaštela. V případě ústní žádosti se vykoná služební zápis.

PREUZIMANJE OBRASCA

 

Obrazac obavezno mora sadržavati:

 

- Naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,

- Podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,

- Ime, prezime i adresu stanovanja fizičke osobe podnositelja zahtjeva ili tvrtku odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

 

 

PODNOŠENJE PISANIM PUTEM

 

Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac te ga poslati:

- Poštom na adresu Turističke zajednice Grada Kaštela, Brce 1, 21215 Kaštel Lukšić

- Elektroničkom poštom na e-mail adresu: info@kastela-info.hr

- Na fax: +385(0)21 227 933

- Osobno radnim danom od 8:00 - 15:00 h

 

 

DAVANJE INFORMACIJA

 

korisniku koji je na propisan način podnio zahtjev se vrši na jedan od sljedećih načina:

- neposrednim davanjem informacija,

- davanje informacija pisanim putem,

- uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,

- na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

 

 

 


 

 

 

 

 

 NEPOTPUNI ZAHTJEVI

ne mogu se uputiti u postupak. Podnositelj zahtjeva nije obavezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji niti je obvezan pozvati se na primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama. Sve dodatne informacije vezane za ostvarivanje prava temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama moguće je dobiti na telefon +385(0)21 227 933.

 

OBRASCI ZAHTJEVAPRAVILNIK O DJELOKRUGU, UNUTARNJEM USTROJSTVU, ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA TURISTIČKOG UREDA TZG KAŠTELA

 

Temeljem članka 17. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) i članka 28. Statuta Turističke zajednice Grada Kaštela ("Službeni glasnik" Grada Kaštela, br. 6/2010), Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Kaštela na sjednici održanoj 10.07.2014. godine, donijelo jeZAKONI I PODZAKONSKI AKTI

 

► Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine 152/08)

 

► Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (Zakon o članarinama u turističkim zajednicama - neslužbeno pročišćeni tekst; NN 110/15; NN 121/16)

 

► Zakon o boravišnoj pristojbi (Zakon o boravišnoj pristojbi - neslužbeno pročiščeni tekst; NN 158/13; NN 78/2017)