Atrakce

Biblická zahrada

Biblická zahrada Stomorija – svatyně Panny Marie Stomoří

Na jižních svazích Kozjaku ještě dávného r.  1189 byl postaven kostelík sv. Marie od Špiljana, dnes zvané Gospe Stomorija/Panny Marie Stomoří. V místě propojení duchovna s přírodou je založena Biblická zahrada.

 

Zde již po staletí rostou platany,olivy, fíkovníky,vinná réva, i rostliny známé z Bible. Oddaností milovníků přírody byly vysázeny i mnohé jiné druhy jako např. Judinov strom, vavřín, kořeněné i vonné bylinky aj.

 

Při vstupu je umístěn pamětní kámen, autorské dílo sochaře Marka Gugiƈa s nápisem: „ Na památku druhého příchodu sv. Otce Ivana Pavla II. jsme založili Biblickou zahradu ve Stomorii nad zálivem. Obyvatelé Kaštela 27. září 1998“. Naproti němu je vysazena  Papežova oliva, kterou ve stejném roce papež požehnal ve Splitu.

 

Severně  od kostelíka je upravena terasovitá část Jidro, pod jejíž starými olivami je  na počest chorvatských velikánů postaven sloup kamenných monolitů. Tito velikáni byli  pro svoji tvorbu inspirováni Biblí a zminuje se – Sv. Jeroným ( básen Judita aj.), Bartol Kašiƈ (překlad Bible do chorvatského jazyka) a Ivan Meštroviƈ (sochař Biblických motivů).

 

Na ostrůvku v potoce přivítá každého kolemjdoucího dřevěná socha Noina arka, dílo známého umělce Vaska Lipovca.

 

Kamennou křížovou cestou na poli Panny Marie kde jsou křížové stanice v podobě keřů vonavé myrty se dojde ke Kříži života, díla sochaře Kažimira Hrasty.

 

Na vyvýšenině odkud se otevírá překrásný pohled na Kaštela i záliv, je vysázena malá vinice – památník rolníkovi a vinné révě. Ve vinici roste kromě původních druhů vinné révy i Kaštelanský crljenak ve světě a zvláště v Kalifornii (USA) znám jako Zinfandel, který pochází z Kaštelů.

 

Díky úsilí Správy města, která obnovuje městské parky a sdružení obyvatel Kaštela, kteří se snaží harmonizovat životní potřeby s ochranou životního prostředí, v r. 2003 Město Kaštela získalo bronzovou medaili „Entente florale“ v kategorii měst, kterou uděluje Evropská asociace pro květiny a životní prostředí (The European association for flowers and landscaping) z Bruselu.