Atrakce

Arcibiskupský palác

V Kaštel Suƈurci se nachází nejstarší obranná věž, kterou v r. 1392 postavil splitský arcibiskup A.Gvaldo, aby ochránil sedláky osady Putalj na svazích Kozjaku kolem kostelíku sv. Jurja. Řadou dalších zásahů se z věže stala přímořská osada.

 

Arcibiskup Averaldo zde v r. 1488 postavil své sídlo a konečnou podobu hrad získal v r. 1509. Nejstarší jádro Suƈurce tvoří spoj Kaštilica, který se skládá z nádvoří opevněného paláce – sídla na jehož jižní straně jsou bohatě zdobená okna ve stylu vysoké gotiky a venkovských domů. 

 

Na rozdíl od ostatních osad zde je náměstí  na jižní straně sídla. Dnes je zde Muzeum města Kaštela ve kterém jsou uloženy části archeologických nálezů z Putalja.