Smještaj

Smještaj 

Slavica Čurlin

Obala K. Tomislava 28, Kaštel Gomilica t.
m.
w.
e. slavica.curlin@venefica.hr

 

Slavica Parčina

B. Bušića 6, Kaštel Gomilica t. +385 (0)21 222 334
m.
w. www.kastela-tin.com
e. kastelatin@gmail.com

 

Slavka Parat

Javorska2, Kaštel Štafilić t. 385 (0)21 234 665
m. 385(0)98 881 930
w. www.javorska2.com
e. javorska2@gmail.com

 

Slavko Milić

Fra Frane Kamenjarina, Kaštel Kambelovac t.
m. +385915160935
w.
e. slavkomilic6@gmail.com

 

Slobodan Kordić

Sinokoše 18, Kaštel Lukšić t.
m.
w.
e. villa.kordic@gmail.com

 

Slobodanka Grbavac

Ponikvice 3, Kaštel Novi t. +385(0)21 232 029
m.
w.
e. beatrisbea2@gmail.com

 

Smiljana Tomeljak

Put Resnika 40, Kaštel Štafilić t.
m. +385911202628
w.
e. smiljana.tomeljak@gmail.com

 

Snježana Kljaković-Gašpić

Stjepana Radića 7, Kaštel Gomilica t.
m. 091-545 79 24
w.
e. apartman.z.n@gmail.com

 

Snježana Topić

Mijanovica 3, Kaštel Gomilica t.
m. 097 777 1715
w.
e. apartman.topic@gmail.com

 

Spomenka Lijović

Opatičin trg 9, Kaštel Gomilica t. 222 109
m. 095 3905 898
w.
e. lijovicspomenka@gmail.com