Pristup informacijama

Pristup informacijama

Turistička zajednica Grada Kaštela

 

 

OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP

INFORMACIJAMA

 

 

Zakonom o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/2013) uređuje se pravo na pristup informacijama i ponovnu upotrebu informacija. Turistička zajednica Grada Kaštela omogućuje pristup informacijama pravodobnim objavljivanjem informacija o svome radu na primjeren i dostupan način.

 

 

 

 

 

NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA

 

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva službeniku za informiranje TZG Kaštela. Ako je zahtjev podnesen usmeno, sastavit će se službena bilješka.

 

 

 

 

 

 

 

PREUZIMANJE OBRASCA

 

Obrazac obavezno mora sadržavati:

 

- Naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,

- Podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,

- Ime, prezime i adresu stanovanja fizičke osobe podnositelja zahtjeva ili tvrtku odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

 

 

PODNOŠENJE PISANIM PUTEM

 

Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac te ga poslati:

- Poštom na adresu Turističke zajednice Grada Kaštela, Brce 1, 21215 Kaštel Lukšić

- Elektroničkom poštom na e-mail adresu: info@kastela-info.hr

- Na fax: +385(0)21 227 933

- Osobno radnim danom od 8:00 - 15:00 h

 

 

DAVANJE INFORMACIJA

 

korisniku koji je na propisan način podnio zahtjev se vrši na jedan od sljedećih načina:

- neposrednim davanjem informacija,

- davanje informacija pisanim putem,

- uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,

- na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

NEPOTPUNI ZAHTJEVI

ne mogu se uputiti u postupak. Podnositelj zahtjeva nije obavezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji niti je obvezan pozvati se na primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama. Sve dodatne informacije vezane za ostvarivanje prava temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama moguće je dobiti na telefon +385(0)21 227 933.

 

OBRASCI ZAHTJEVAPrivremena rješenja

ZAGREB, 1.12.2016. Danas je na sjednici Vlade Republike Hrvatske usvojen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Ovim izmjenama i dopunama produžuje se rok važenja privremenih rješenja izdanih temeljem Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, i to do 31. prosinca 2020. godine. Time se omogućuje nastavak obavljanja djelatnosti i pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu onima koji su ishodili privremena rješenja s rokom važenja do 31. prosinca 2016. godine, a do toga datuma nisu u mogućnosti pribaviti dokaz o uporabljivosti objekta zbog toga što postupci legalizacije nisu završeni, kao niti usklađenje stvarnih vlasničkopravnih odnosa sa stanjem u zemljišnim knjigama. U tom roku omogućilo bi se i podnošenje novih zahtjeva za izdavanje privremenih rješenja. Prema trenutno Važećem Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti, koji uređuje način i uvjete pod kojima pravne i fizičke osobe mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost, propisana je mogućnost izdavanja privremenih rješenja, s rokom važenja najdulje do 31. prosinca 2016. godine s time da je uporabljivost građevine jedan od uvjeta za izdavanje rješenja o obavljanju djelatnosti koji propisuje Zakon ugostiteljskoj djelatnosti. Naime, ugostitelj, odnosno iznajmljivač, mora uz zahtjev za izdavanje rješenja za pružanje usluga priložiti i dokaz da građevina (objekt) u kojem će se pružati usluge ispunjava uvjete sukladno posebnom propisu, bez kojih, prema tom propisu, nadležni ured ne može izdati rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti. S obzirom da nije izvjesno da će se postupci ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada, kao i uređenje stanja u zemljišnim knjigama, završiti do 31. prosinca 2016. godine, predloženim izmjenama Zakona produžuje se rok važenja privremenih rješenja, kako bi se pružanje ugostiteljskih usluga, ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u objektima za koje se vodi postupak ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada, odnosno u objektima za koje stvarni vlasničkopravni odnosi nisu usklađeni sa stanjem u zemljišnim knjigama, neometano nastavilo. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, s Konačnim prijedlogom zakona bio je dostupan za javno savjetovanje putem portala e-Savjetovanja do 22. studenoga 2016. godine.

Privremena rješenja