Accommodation

Accommodation 

Matea Ugrina

ANTUNA MIHANOVIĆA 12, Kaštel Stari t.
m. +385912232800
w.
e. matea.ugrina95@gmail.com

 

Matija Lukač

Put Stepena 10, Kaštel Sućurac t.
m. +38598608478
w.
e. lukacmarko90@gmail.com

 

Matija Pranjić

F.Tuđmana 877, Kaštel Štafilić t.
m. +38598696654
w.
e. zrnica14@hotmail.com

 

Matko Šaban

Kralja Tomislava 7, Kaštel Gomilica t.
m. +385989458502
w.
e. matko.saban@st.t-com.hr

 

Matko Šimera

F.Tuđmana 813, Kaštel Štafilić t.
m. +385(0)95 557 6663
w.
e. jsimera@hotmail.com

 

Matko Jurić

Koludrovac 12, Kaštel Štafilić t.
m. +385915247012
w.
e. juricmatko54@gmail.com

 

Mato Berić

Fuležina 3, Kaštel Stari t.
m. +385958911235
w.
e. fulezina@gmail.com

 

Merica Šilović

Mosorska 13, Kaštel Gomilica t.
m. +385989835656
w.
e. silovic.meri@gmail.com

 

Merri Teklić

Karla Bakotića 10a, Kaštel Gomilica t.
m. +385958787690
w.
e. merri.teklic@gmail.com

 

Mihael Barun

Put Vlaka 40, Kaštel Novi t.
m. +385919768227
w.
e. mihaelb79@gmail.com